Odporový snímač teploty

112 695 832 2x Pt 100/B/2 70-400st.C do výbušného prostredia

Cena: €38,00
Click to add this item to cart.

Popis

112 695 832 2x Pt 100/B/2 70-400st.C do výbušného prostredia

<< späť